Regulamin Apartamentu-Nosal
ul. Jaszczurówka 21a/41 Zakopane1.Rezerwacja apartamentu może być dokonana telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu na konto 30% zaliczki.

3. Brak wpłaty zaliczki w przeciągu trzech dni powoduje anulację rezerwacji.

4. Pozostałe 70 % kwoty należy wpłacić na konto bankowe lub gotówką u rezydenta, najpóźniej w dniu przyjazdu do apartamentu.

5. Za pobyty poniżej 5 dni lub pobyty weekendowe, w ciągu trzech dni od dnia rezerwacji należy wpłacić 100% kwoty za planowany pobyt.

6. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie.

7. Dokonując anulacji rezerwacji na 21 dni przed terminem przyjazdu Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej wcześniej zaliczki.

8. Przy anulacji rezerwacji w terminie poniżej 21 dni przed deklarowanym przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

10. Najemca zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o godzinie przybycia, najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.

11. Najemca otrzymuje klucze oraz pilot do bramy, które zobowiązany jest oddać osobie odpowiedzialnej w dniu wyjazdu.

12. Za zgubienie kluczy do apartamentu Najemca ponosi opłatę w wysokości 200 PLN brutto. W przypadku zgubienia pilota do bramy Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN brutto.

13. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki; apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 120 złotych.

14. Do dyspozycji gości oddajemy miejsce parkingowe nr 3.

15. Najemca może korzystać z centrum SPA codziennie w godzinach od 17.00 do 21.00.

16. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

17. W apartamencie nie przewidziano miejsca dla zwierząt.

18. Narty, rowery i inny sprzęt sportowy i turystyczny prosimy pozostawiać w narciarni, która jest przeznaczona do wyłącznej Państwa dyspozycji.

19. Najemca zobowiązuje się do dbałości o powierzone mienie.

20. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

21. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu.

22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do Najemcy, mające miejsce w apartamencie, na terenie apartamentowca w narciarni i na miejscu parkingowym.

23. Najemca po przyjeździe do apartamentu wypełnia kartę pobytu i tym samym zawiera z Wynajmującym umowę najmu krótkoterminowego.

24. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w karcie pobytu.

25. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe nr 93 1600 1068 0003 0102 2403 3011 w BNP Paribas Bank, należące do Anna Brzemińska-Czuchaj, ul. Samolotowa 8 m. 99, Warszawa.

26. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.

27. Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację powyższego regulaminu.


Copyright © 2011 by Apartamenty Nosal . Wszelkie prawa zastrzeżone.